This page needs JavaScript activated to work.
More info here.


Najave i obaveštenja

 

KONKURSI ZA RADNA MESTA (pdf)

 

In Memoriam Prof Dr. Milan Čalović objavljen u aprilskom broju ELEKTRE (broj 309)

In Memoriam


25. januar 2019
Spisak svih aktivnih radnih grupa možete preuzeti ovde.

 

 

Na 116. sednici Izvršnog odbora CIGRE Srbija koja je održana 23. novembra 2018. godine, donesena je odluka o pokretanju postupka, kao i program aktivnosti, za izbor potpredsednika CIGRE Srbija u mandatu 2019. – 2023. godina.
Kandidature za potpredsednika CIGRE Srbija se podnose u pisanoj formi, sa kratkom radnom biografijom i obrazloženjem. Naravno, jedan od osnovnih kriterijuma za izbor biće dosadašnji rad i aktivnosti kandidata u organizaciji CIGRE, kako na domaćem tako i na inostranom planu.
S obzirom da postupak kandidovanja i izbora potpredsednika po Statutu CIGRE Srbija podrazumeva nekoliko faza, usvojen je sledeći terminski plan aktivnosti:

 


DATUM

IZVRŠAVA

AKTIVNOST

23.11.2018.

IO

Pokreće se postupak za izbor potpredsednika CIGRE Srbija.

23.11.2018.

IO

U sklаdu sа člаnоm 25. stav 1. bulit 1. Stаtutа,  Izvršni оdbоr  CIGRE Srbiја prеdlаžе  dr Ninеlа Čukаlеvskоg iz Institutа „Мihаilо Pupin“ kао kаndidаtа zа pоtprеsеdnikа CIGRE Srbiја u nаrеdnоm čеtvоrоgоdišnjеm mаndаtu 2019-2023. 

31.01.2019.

Sekretarijat

Prikupljaju se kandidature za izbor potpredsednika CIGRE Srbija.

15.02.2019.

IO

Utvrđivanje liste kandidata za potpredsednika CIGRE Srbija i dostavljanje iste Studijskim komitetima na razmatranje i izjašnjavanje.

15.03.2019.

STK

Izjašnjavanje Studijskih komiteta.

21.04.2019.

IO

Utvrđivanje konačne liste kandidata za potpredsednika CIGRE Srbija i zakazivanje Izborne skupštine 2019.

02-06.06. 2019.

Izborna skupština

Izbor potpredsednika CIGRE Srbija za mandat 2019 – 2023.

 

 

U organizaciji Studijskog komiteta B5 CIGRE Srbija, 18.01.2018. g-din Janez Zakonjšek je održao prezentaciju o koncepciji i primeni digitalnih simulatora EES u realnoim vremenu. Ovom zanimljivom dvosatnom izlaganju je prisustvovalo 50-tak kolega.

 

 

RTDS Presentation Zakonjsek 2018 01 18.pdf

 

Latest RTDS Technologies Publications.pdf

 

 

 

24. novembra 2017.

 

 

Na 112. sednici Izvršnog odbora CIGRE Srbija koja je održana 24. novembra 2017. godine, donesena je odluka o pokretanju postupka, kao i program aktivnosti, za izbor novog predsednika CIGRE Srbija u mandatu 2018. – 2022. godina.

U odluci se između ostalog pozivaju institucije i preduzeća koja doprinose i učestvuju u radu CIGRE Srbija na stručnom i finansijskom planu, da nominuju svoje kandidate za predsednika. Kandidature za predsednika CIGRE Srbija se podnose u pisanoj formi, sa kratkom radnom biografijom i obrazloženjem. Naravno, jedan od osnovnih kriterijuma za izbor biće dosadašnji rad i aktivnosti kandidata u organizaciji CIGRE, kako na domaćem tako i na inostranom planu.

S obzirom da postupak kandidovanja i izbora predsednika po Statutu CIGRE Srbija podrazumeva nekoliko faza, usvojen je sledeći terminski plan aktivnosti:

 

DATUM

IZVRŠAVA

AKTIVNOST

24.11.2017.

IO

Pokreće se postupak za izbor predsednika CIGRE Srbija.

31.01.2018.

Sekretarijat

Prikupljaju se kandidature za izbor predsednika CIGRE Srbija.

01.02.2018.

IO

Utvrđivanje liste kandidata za predsednika CIGRE Srbija i dostavljanje iste Studijskim komitetima na razmatranjei izjašnjavanje.

28.02.2018.

STK

Izjašnjavanje Studijskih komiteta.

01.03.2018.

IO

Utvrđivanje konačne liste kandidata za predsednika CIGRE Srbija i zakazivanje Izborne skupštine 2018.

10. 04.2018.

Izborna skupština

Izbor predsednika CIGRE Srbija za mandat 2018 – 2022.

 

 

 

16. jun 2017.

 

 

Nastavljajući tradiciju dugu 66 godine, Srpski nacionalni komitet Međunarodnog saveta za velike električne mreže - CIGRE Srbija održao je na Zlatiboru svoje 33. savetovanje, u periodu od 5. do 8. juna 2017. godine.

 

 

 

SVEČANO OTVARANjE SAVETOVANjA


Na svečanom otvaranju 33. savetovanja, prisutnim gostima i učesnicima savetovanja prvi se obratio predsednik CIGRE Srbija, mr Gojko Dotlić. Zatim su se iz redova prisutnih gostiju – predstavnika Nacionalnih komiteta iz bivše Jugoslavije, učesnicima savetovanja obratili: Edhem Bičakčić, predsednik Bosansko-hercegovačkog Nacionalnog Komiteta CIGRE i dr Božidar Filipović-Grčić, generalni sekretar Nacionalnog komiteta CIGRE Hrvatske. Učesnike savetovanja pozdravili su i predstavnici generalnih pokrovitelja Savetovanja: prof. dr Aleksandar Gajić – član Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije i Jelena Matejić – VD direktor Akcionarskog društva Elektromreža Srbije. Ispred svih sponzora, donatora i izlagača, skup je pozdravio gospodin Maksim Skoko, izvršni  direktor za tehničke poslove u Mješovitom holdingu Elektroprivrede Republike Srpske (MH ERS). U okviru svečanog otvaranja 33. Savetovanja, prof. dr Jovanu Nahmanu je dodeljeno Priznanje za životno delo u znak priznanja i zahvalnosti za dugogodišnju saradnju i doprinos razvoju CIGRE Srbija. Službeni deo svečanog otvaranja pratio je umetnički program koji je izvodila gospođa Doris Karamatić (Hrvatska) na elektro-akustičnoj i „laserskoj“ harfi.

 

AKTUELNE TEME


U toku 33. savetovanja, održane su 2 panel sesije:

 • Panel diskusija u organizaciji STK C2 na aktuelnu temu: Naponsko-reaktivna problematika u EES Srbije. Moderator Panela je bio dr Ninel Čukalevski (IMP), a izvestioci su bili dr Jasna Dragosavac (EINT), prof. dr Jovica Milanović (University of Manchester), Petar Petrović (EMS AD), Milan Đorđević (JP EPS) i Dragutin Mihalić (HOPS).
 • Okrugli sto u organizaciji STK C5 na aktueklnu temu iz oblasti tržišta elektirčne energije: Projekti uspostavljanja regionalnog tržišta električne energije u Jugoistočnoj Evropi i njegovo integrisanje u pan-evropsko tržište. Moderator okruglog stola je bio mr Nenad Stefanović (AERS), a izvestioci su bili: Branislav Đukić (EMS AD) i Miloš Mladenović (SEEPEX).

STRUČNI RAD SAVETOVANjA


Stručni rad se odvijao u 16 grupa (čiji su nazivi identični sa nazivima Studijskih komiteta). Osnova za diskusiju na sednicama bili su radovi (200), napisani po unapred definisanim preferencijalnim temama. Treba dodati da je u organizaciji STK C2, a u okviru sesije STK C2 održano predavanje (po pozivu) na temu: Sinhrofazorski sistemi (prednosti i problemi u eksploataciji). Predavanje je održao prof. dr Mladen Kezunović (Texas A&M University, dobitnik najviših priznanja međunarodne CIGRE).
U cilju ostvarivanja saradnje sa drugim strukovnim udruženjima, CIGRE Srbija je na 33. savetovanju ustupila prostor za održavanje radionice na temu: Kooperacija operatora prenosnog i distributivnog sistema u izmenama i dopunama Pravila o radu mreže (tzv. Grid kodova) s obzirom na najnovije izazove u prenosnom sistemu. Organizator radionice je bio IEEE PES – Ogranak za Srbiju, moderator radionice je bio dr Žarko Janda (INT), a učesnici u radu naši stručnjaci iz INT, JP EPS, EMS AD, ETF i AERS.

Za vreme savetovanja, održana je i Tehnička izložba na kojoj je 28 kompanija iz zemlje i inostranstva prikazalo svoja najnovija tehnička dostignuća u proizvodnji elektroenergetske opreme, kao i projektovanju i izgradnji elektroenergetskih objekata i sistema. Održano je i 10 poslovnih prezentacija. Ovde treba napomenuti da je kompanija General Electric Holdings iz Beograda učestvovala po 2 osnova: kao „veliki“ sponzor i kao sponzor andriod/IOS aplikacije za 33. savetovanje.

 

STUDENTSKI FORUM


Na 33. savetovanju CIGRE Srbija, po prvi put od osnivanja, organizatori su pozvali  studenate elektrotehnike – energetski odsek da učestvuju na savetovanju. Odazvalo se 27 studenata sa više elektrotehničkih fakulteta u Srbiji. U 19 radova koji su bili prezentovani na savetovanju, studenti su bili prvi autori ili koautori. Posle stručnih rasprava na sesijama navedenih STK-ova, studijski komiteti su izabrali najzapaženije studenstke radove uzimajući u obzir sledeće kriterijume: (1) da je rad čisto studentski ili da je student prvi autor i (2) da je student izlagao rad. Na kraju savetovanja održan je Studentski forum na kome su studenti upoznati sa organizacijom i aktivnostima CIGRE, sumirani efekti njihovog učešća na savetovanju i dodeljena priznanja prvim autorima najzapaženijih studentskih radova. Treba napomenuti da je sponzor studenata na 33. savetovanju bio Mješoviti Holding Elektroprivrede Republike Srpske (MH ERS).

 

SKUPŠTINA CIGRE SRBIJA


Na Skupštini CIGRE Srbija 2017/2, koja je održana u toku 33. savetovanja, bila je samo jedna tačka dnevnog reda: Razmatranje i usvajanje Izmena i dopuna Statuta CIGRE Srbija. Iz redova učesnika na savetovanju, obezbeđen je potreban kvorum za donošenje ovako važne odluke.


Pripremio: mr Gojko Dotlić, predsednik CIGRE Srbija

 

13. februar 2017.

 

 

PDF Dopis uz predlog izmena i dopuna Statuta_posle 108

PDF PREDLOG izmena i dopuna Statuta_posle 108. sednice IO

 

 

 

3. februar 2017.

 

 


U okviru priprema za održavanje 33. savetovanja CIGRE Srbija (Zlatibor, 5. – 8. jun 2017), kao i planova rada u 2017. godini, 2. februara 2017. u prostorijama EMS AD održan je sastanak VD direktora EMS AD Jelene Matejić i predsednika CIGRE Srbija Gojka Dotlića.
Na sastanku je još jednom potvrđeno da su zaposleni EMS AD bitan faktor u stručnim aktivnostima CIGRE Srbija, kao što je naredno 33. savetovanje. Naime, zaključno sa 2. februarom 2017. od prijavljenih 197 radova koji će se prezentovati na savetovanju, u 46 rada (ili 23%) su autori iz EMS AD. Po zastupljenosti u prijavama radova slede: JP EPS sa 31 radom (16%), elektrotehnički fakulteti sa 30 radova (15%), INT sa 16 radova (8%), IMP sa 13 radova (7%), Energoprojekt ENTEL sa 7 radova (4%), AERS sa 6 radova (3%), itd. Na savetovanjima CIGRE Srbija tradicionalno učestvuju stručnjaci iz Republike Srpske i za 33. savetovanje su prijavili 11 radova (6%), a takođe su prijavljeni radovi autora iz Hrvatske, Makedonije i Slovenije.
Ceneći ulogu i značaj CIGRE Srbija u predstavljanju EMS AD i ličnoj promociji zaposlenih u EMS AD, poslovodstvo EMS AD će podržati učešće svojih stručnjaka na 33. savetovanju, sve u okviru zacrtanih i odobrenih planova stručnog usavršavanja i za te svrhe odobrenih finansijskih sredstava.


Razumevanjem poslovodstva EMS AD, konačno će se i formalno rešiti pitanje sedišta CIGRE Srbija u poslovnoj zgradi EMS AD na lokaciji Vojvode Stepe 412. Već više desetina godina, sekretarijat CIGRE Srbija nije na prvobitnoj adresi u Balkanskoj 13 kao je registrovano kao udruženje u APR-u. To je proizvodilo niz poteškoća u obavljanju redovnih aktivnosti udruženja vezanih za transfer novca, prijem pošte, ugovaranje usluga, plaćanje poreza, itd.
Rešavanjem pitanja sedišta CIGRE Srbija, EMS AD je potvrdio zainteresovanost da se strukovnom udruženju CIGRE Srbija obezbede neophodni uslovi za rad, prevashodno iz razloga što su aktivnosti CIGRE Srbija vrlo bliske sa problematikom koja je vezana za osnovnu delatnost EMS AD.
Na sastanku J. MatejićG. Dotlić potvrđen je još jednom vrlo važan aspekt pomoći EMS-a strukovnom udruženju CIGRE Srbija preko kolektivnog članstva EMS AD u međunarodnoj organizaciji CIGRE i funkcije generalnog pokrovitelja Nacionalnom komitetu CIGRE Srbija. Poslovodstvo EMS AD će u okviru planova poslovanja i odobrenih finansijskih sredstava i u 2017. godini istrajati na tom putu, i još jednom potvrditi da je EMS AD pouzdan oslonac CIGRE Srbija.

 

 

 

 16.-18. oktobar 2016.

17. SIMPOZIJUM CIGRE SRBIJA
UPRAVLJANJE I TELEKOMUNIKACIJE U EES, VRŠAC  16.-18. oktobar 2016.

 

 

17. Simozijum CIGRE Srbija upravljanje i telekomunikacije u EES održan je u Vršcu, u  hotelu „Srbija“, u periodu od 16-18. oktobra 2016. Ukupno je na Simpozijumu prezentiran 31  rad (17 radova iz domena rada STK C2 i 14 radova (od 15 prihvaćenih) iz domena rada STK D2) pripremljen od strane skoro 80 autora i koautora. Izlaganje autora i veoma zanimljive stručne diskusije, kao i interesantne i aktuelne poslovne prezentacije Sponzora, zasnovane na primeni novih tehnologija i mogućnosti pružanja novih usluga EE sektoru, pratilo je oko 90 učesnika 17. Simpozijuma.


Broj učesnika, referata i autora, kao i podrška i učešće Pokrovitelja (EMS, EPS) i pet Sponzora  su potvrda kontinuiranog, značajnog interesa elektroprivrede, industrije, projektantskih i razvojnih organizacija za problematiku upravljanja i telekomunikacija u elektroenergetskom sistemu.


Ispred OO 17. Simpozijuma na početku uvodne plenarne sesije, održane u nedelju 16.10.2016. god, skupu se obratio dr Ninel Čukalevski sa prikazom programa rada Simpozijuma, ispred CIGRE Srbija publici se obratio mr Gojko Dotlić prredsednik CIGRE Srbija,  ispred pokrovitelja Simpozijuma publiku je pozdravio mr Nebojša Petrović iz JP EMS, ispred Agencije za energetiku publici se obratio dr Aca Marković, a kao predstavnik sponzora publiku je pozdravio mr Goran Jakupović iz Instituta Mihajlo Pupin-Automatika.


Potom je mr Gojko Dotlić uručio Povelje Pokroviteljima i Zahvalnice Sponzorima Simpozijuma, nakon čega je skup je proglašen otvorenim.
Posle toga je usledio kraći kulturno-umetnički program i koktel dobrodošlice.
U skladu sa rasporedom rada 17. Simpozijuma, 17. i 18. oktobra 2016. godine održan je radni deo Simpozijuma vezan za izlaganje i diskutovanje referata iz domena STK C2 i STK D2.
Trećeg dana rada Simpozijuma (18. oktobra 2016) u poslepodnevnim časovima je organizovana stručna poseta vetroparku „La Pikolina“ (trenutno instalisane snage 2x 3,3 MW) u mestu Zagajica kod Vršca gde su učesnici mogli da dobiju i svu traženu informaciju od predstavnika kompanije vlasnika.


Opšti utisak je da su sesije sa izlaganjima referata bile dobro posećene, da je kvalitet radova bio veoma dobar kao i da su tokom sesija vođene interesantne i konstruktivne stručne diskusije. Takođe, hotel „Srbija“ je u potpunosti  zadovoljio potrebe  17. Simpozijuma CIGRE Srbija i omogućio efikasan rad i udoban boravak učesnika.
U skladu sa Pravilnikom o radu simozijuma/kolokvijuma CIGRE Srbija izabrani su najzapaženiji referati na 17. Simpozijumu, a to su:

R C2 01 –  „PROVERA ODZIVA PRIMARNE REGULACIJE UČESTANOSTI TOKOM DETERMINISTIČKIH ODSTUPANJA UČESTANOSTI“  - Nikola Obradović, Aleksandar Latinović, Nikola Lukić
R D2 15 – „AUTOMATSKI OPORAVAK INFORMACIONE INFRASTRUKTURE U SLUČAJU KATASTROFE“ - Željko Ivanović, Aleksandar Popović, Bojan Andrejić, Nebojša Ilić, Miroslav Kržić
Predsednik Organizacionog odbora  17. Simpozijuma CIGRE Srbija, dr. Ninel Čukalevski, dipl. ing.

Zamenik predsednika  Organizacionog odbora 17. Simpozijuma CIGRE Srbija, mr Jovanka Gajica , dipl. ing

 

 

8. septembar 2016.

Od 21. Do 27. avgusta 2016. godine, u Palais des Congres – Porte Maillot u Parizu, održano je 46. savetovanje međunarodne CIGRE. Uz prisustvo više od 8000 učesnika iz 93 zemlje, oboren je doskorašnji maksimum. Evo još nekoliko statističkih podataka o održanom savetovanju i aktivnostima u toku 46. savetovanja CIGRE

3244

559

registrovanih učesnika

ukupno referata

Referati po Studijskim komitetima (SC):

A1: 21
A2: 38
A3: 29
B1: 40
B2: 40
B3: 42
B4: 45
B5: 36
C1: 38
C2: 38 *)
C3: 20 *)
C4: 38
C5: 32
C6: 39
D1: 32
D2: 31

NAPOMENA: *) Kao što je već objavljeno na Skupštini CIGRE Srbija 2016, na 46. savetovanju međunarodne CIGRE 2016 objavljena su i prezentovana dva rada ispred Nacionalnog komiteta CIGRE Srbija:

C2-113: Real time synchronous generator dynamic reactive reserve monitoring by coordinted reactive power voltage controller (J. Dragosavac, dr Ž. Janda, dr D. Arnautović, T. Gajić, S. Dobričić, J. V. Milanović, S. Subotić, B. Mihić)

C3-205: Analysis of induced Electromotive Force in Phase Conductors of 35kV Line Caused by Ground Fault in 400kV Overhead Power Line (M. Grbić, prof. dr D. Salamon, A. Pavlović)

356
242
2800
165
36
7
Prostor savetovanja:
Prostor za poster prezentacije:
kompanija
izlagača
posetilaca ili propusnica izlagača
sastanaka Radnih grupa (WG)
sastanaka Studijskih komiteta (SC)
sastanaka Nac. komiteta ili Reg. organizacija CIGRE
13280 m2
2050 m2

 

 

Pored glavnih sesija Studijskih komiteta na kojima su izvestioci odgovarali na postavljen pitanja u vezi radova (nije dozvoljena prezentacija radova), održavale su se i tzv. „poster sesije“. tj sastanci Studijskih komiteta na kojima su se mogle voditi šire diskusije u vezi radova ili prezentovati radovi koji nisu bili obuhvaćeni glavnim sesijama Studijskih komiteta.


Na ovom savetovanju su uvedene 2 novine u Tehničkom programu savetovanja: održana su 4 predavanja (engl. tutorijal) po pozivu Studijskih komiteta (SC) B2, B3, B4, C4 i C6, i održan je prvi Inženjerski forum žena u CIGRE (engl. CIGRE Women in Engineering Forum).

  

Što se tiče aktuelnih tehničkih pitanja kojima se danas bavi CIGRE, težište je na sledećim temama:

   - Guide to overall line design (AC & DC) – SC B2;
   - Guide to conversion of existing AC lines to DC operation – SC B2;
   - Air insulated substation design for severe climate conditions – SC B3;
   - Responsible use of SF6 (option and challenge) and residual life aspects of GIS – SC B3;
   - High voltage current transmission – SC B4;
   - Modelling and dynamic performance of renewable energy systems – SC C4;
   - Planning and operation of distribution systems with high shares of renewable energy – SC C6; Itd.

  2016 foto galerija:  click here!

   

  Registracija


  Registracija za 46. savetovanje je počela 04. februara 2016. Popost do 30. aprila 2016. koristilo je 15% - 16% učesnika. Cenu do 31. jula 2016. je koristilo 3% - 5% učesnika. Registracija je zaključena 15. avgusta 2016. ali i ovog puta je bilo mnogo intervencija za registraciju posle tog termina. Problem je kod zemalja koje trebaju vizu za Francusku. Predloženo je da se pozivna pisma za vađenje vize dostave ranije (pre registracije).
  Besplatna registracija mladih i „student“ članova: Tu mogućnost je koristilo 23 Nacionalna komiteta koji si prijavili ukupno 84 učesnika za besplatnu registraciju. U 2014. bilo ih je svega 30. Bitno je to da svi prijavljeni moraju biti članovi CIGRE (individualni II & III, ili delegirani mladi članovi ispred kolektivnih članova).
  Preko Sekretarijata CIGRE Srbija registrovana su ukupno 22 učesnika na 46. savetovanju CIGRE. Tako se može reći da smo bili prisutni na nivou prethodnih savetovanja. Među njima bili su prisutni svi članovi Studijskih komiteta (SC) međunarodne CIGRE: Nemanja Milojčić (INT) član SC A1, Goran Jakupović (IMP) član posmatrač SC C2, Jelena Milosavljević (EPS) član SC C5 i Aleksandar Car (IMP) član SC D2, kao i članovi Radnih grupa (WG): Radivoje Crnjin (Elektroistok – Proj. biro) – STK B3, dr Ninel Čukalevski (IMP) – STK C2 i Jelena Lukić (INT) – STK A2.


  Novosti


  Dok se za Tehnički program savetovanja može reći da se odvijao uobičajenim tokom, na 46. savetovanju CIGRE uvedene su sledeće organizacione novine:

  Usvojena je nova revizija Statuta CIGRE (engl. CIGRE Statutes) i Pravila CIGRE (engl. ).

  Tehnički komitet (еngl. Technical Committee) je preimenovan u Tehnički savet (engl. Technical Council).

  Donešena je odluka o povećanju članarina za 2017/2018. godinu:

  Individualni članovi I
  80 €
  +2,56%
  Individualni članovi II
  40 €
  +2,56%
  Kolektivni članovi I
  534 €
  +1,90%
  Kolektivni članovi II
  267 €
  +3,89%

   

   • Uvedena je praksa da Izveštaje o radu podnose predsedavajući regionalnih organizacija CIGRE: AORC – Asia Oceania Regional Council of CIGRE, NRCC – Nordic Regional Council of CIGRE, RIAC – Regional Iberian-American CIGRE i SEERC – South Eastern European Region of CIGRE.
   • Izvršen je izbor za sledeće funkcije u organima CIGRE:
   • Predsednika CIGRE. Bila su 3 kandidata: Clark GELLINGS (United States of America), Mohamed RASHWAN (Canada) i Rob STEPHEN (South Africa). Nakon sprovedena 2 kruga glasanja, izabran je Rob STEPHEN (South Africa).
   • Blagajnika CIGRE. Bila su 2 kandidata: Michel AUGONNET (France) i Krešimir BAKIČ (Slovenia). Nakon sprovedenog glasanja, izabran je Michel AUGONNET (France).
   • Predesednika Tehničkog komiteta. Reizabran je dosadašnji predsednik Mark WALDRON (Great Britain) (2. mandat).
   • Novih članova Izvršnog odbora CIGRE. Popunjavanje Izvršnog odbora je složen proces koji se sprovodi u skladu sa raspodelom mandata na osnovu broja ekvivalentnih članova. Nakon sprovedenog glasanja, izabrana su 3 nova člana: Ja-yoon KOO (Korea), Jørgen S. CHRISTENSEN (Denmark) i Thani AL KHUSAIBI (GCC).
   • Sekretarijat CIGRE je sklopio ugovor sa izdavačkom kućom SPRINGER za izdavanje i distribuciju tzv. zelenih knjiga (engl. Green Books). Najnovije izdanje Studijskog komiteta (SC) D2: Utility communication networks and services, već je štampao SPRINGER, a dogovoreno je i da se štampa novo izdanje postojećih knjiga Studijskih komiteta (SC) B1: Accessories for Extruded HV Cables i B2: Overhead Lines.
   • Na zahtev Studijskih komiteta (SC), CIGRE će ubuduće moći da angažuje i eksterne recenzente za radove koji se objavljuju na CIGRE skupovima i izdanjima.

    


   Iako je međunarodna organizacija CIGRE sa gotovo 100-godišnjom tradicijom (osnovana 1921. godine), i danas se u svom radu susreće sa nizom problema vezanih za članstvo CIGRE. Naime, i ove godine je samo 40% članova platilo članarinu do 31. marta 2016, a onda do 25. aprila 2016. 48%, do 8. jula 2016. 77%, itd. To je neprihvatljivo za CIGRE Pariz, ne toliko sa aspekta novca koliko sa aspekta zaključivanja spiskova članova. Po Pravilima CIGRE, pravo na glasanje (100% pravo) u organima CIGRE imaju samo oni članovi koji su platili članarinu do 31. marta tekuće godine.
   Mogućnost plaćanja tzv. 15-mesečne članarine za period od 1. oktobra tekuće godine, a koja uključuje tekuću i sledeću godinu, otkako je uvedena koristilo je: 72 članova (15 NC) u 2013, 253 članova (16 NC) u 2014 i 182 člana (25 NC) u 2016. Najveći korisnici 15-mesečnih članarina su: 124 iz Brazila, 60 iz Japana, 16 iz USA, 10 iz Švedske, itd. Postavilo se pitanje (ne)računanja ekvivalentnih članova za tekuću godinu (tj. te članarine ne ulaze u kvotu ekvivalentnih članova u tekućoj godini, već samo u nardenu godinu) što je izazvalo nezadovoljsvo kod nekih korisnika.
   Na sajtu CIGRE postavljene su informacije i osnovni podaci o elektroenergetskim sistemima zemalja iz kojih potiču 46 Nacionalnih komiteta CIGRE od 58 registrovanih Nacionalnih komiteta – članica međunarodne CIGRE. Među onima koji nisu dostavili podatke je i Nacionalni komitet CIGRE Srbija iz poznatih razloga vezanih za predstavljanje elektroenergetske infrastrukture i objekata na Kosmetu.
   Pokazalo se da Nacionalni komiteti (NC) CIGRE širom Sveta imaju iste probleme u obezbeđivanju stručnjaka za rad (i finansiranje tog rada) u Studijskim komitetima (SC) i Radnim grupama (WG) CIGRE. S jedne strane su državne firme (javna preduzeća) za proizvodnju i prenos električne energije gde se relativno često menja menadžment, a s druge strane su većinom privatizovane distribucije električne energije. U oba slučaja, nema dovoljnog stimulansa, a samim tim i odziva za volonterski rad u CIGRE. To najbolje ilustruje prezentovani podatak da je kao rezultat sprovedenih reformi u energetici u Meksiku, 77% manje članova CIGRE iz te zemlje. U šali se kaže da su najveći prijatelji CIGRE raspadi elektroenergetskih sistema (engl. black-out), elementarne nepogode, velike havarije... jer se tada svi sete elektro energetičara, njihove stručnosti i nadljudskih napora da se elektroenergetski sistem dovede u redovno stanje, a onda se (na žalost) sve to brzo zaboravi.  


   Mr Gojko Dotlić,
   predsednik CIGRE Srbija

    

   Skupština 2016

    

   REDOVNA SKUPŠTINA CIGRÉ SRBIJA

   Poziv na Skupstinu CIGRE Srbija 2016

   T 1 Izveštaj o radu CIGRE Srbija izmedju 2 skupštine 2015-2016. godine

   T 2 1 a Izveštaj o finansijskom poslovanju CIGRE Srbija 2015

   T.2.1. b Izvestaj Nadzornog odbora za 2015

   T.2.1. c Realizacija Finansijskog plana CIGRE Srbija 2015

   T.2.2. CIGRE Srbija - Finansijski plan 2016 za NO

   T.2.2. Finansijski plan CIGRE Srbija 2016 Predlog

   T.2.2. Obrazlozenje Finasijskog plana za 2016

   T.3.Program rada CIGRE Srbija za 2016-2017_GD

   T.B. Zapisnik Skupstina CIGRE Srbija 2015